Hva skjer!

Lik også vår facebookside, det er et kontaktpunkt, og er oftest mer oppdatert. Check out our page on Facebook! https://www.facebook.com/LarvikVineyard

10 september søndag kl 11.00. Barna reiser til Foldvik kl 12.

11 sept mandag kl 18.00 – 19.00: Bønnemøte

Denne uken samles husgruppene. (Oddetallsuker)

14 sept torsdag 19.00-21.30 Kveldsretreat, hos Svanhild Kjøndal i Tjøllingveien 704

18 sept mandag kl 18.00 – 19.00: Bønnemøte

20 sept onsdag kl 18.30: Strikkekafe (Partallsuker)

24 sept kl 11.00. Zammen. Barn og voksne sammen, varmt måltid

25 sept mandag kl 18.00 – 19.00: Bønnemøte

30 sept lørdag: MENIGHETSDAG på Trettenes kl 10-19.00?

1 okt mandag kl 18.00 – 19.00: Bønnemøte

3 okt onsdag kl 18.30: Strikkekafe

7 okt lørdag kl 12.00 – 16.00. Jubileumsmiddag på Larvik torg, med Peter Persson

8 okt søndag kl 11.00. Jubileumsgudstjeneste, med Skattkista

9 okt mandag kl 18.00 – 19.00: Bønnemøte

12 okt torsdag 19.00-21.30 Kveldsretreat, hos Svanhild Kjøndal

16 okt mandag kl 18.00 – 19.00: Bønnemøte

18 okt onsdag kl 18.30: Strikkekafe

21 okt lørdag Jubileum Gullskatt Åpen Barnehage

22 okt søndag kl 11.00 Gudstjeneste med Skattkista

23 okt mandag kl 18.00 – 19.00: Bønnemøte

30 okt mandag kl 18.00 – 19.00: Bønnemøte

1 nov onsdag kl 18.30: Strikkekafe

5 nov søndag kl 11.00. Zammen. Barn og voksne sammen, varmt måltid

6 nov mandag kl 18.00 – 19.00: Bønnemøte

11 nov lørdag november  10.00-15.00 Dagsretreat , hos Svanhild Kjøndal i Tjøllingveien 704

Programmet oppdateres på Larvik Vineyard facebook!

ÅPEN BARNEHAGE: Tirsdag, onsdag og torsdag 08.40 – 14.00, for barn og en voksen som følger. Flott for både barn og voksne. Gratis, hyggelig og meningsfullt! Kontakt: Svanhild Kjøndal: 47056156

GRATIS NORSKUNDERVISNING: Mandag og fredag. 10.00 – 14.00. Kontakt: Elin Punnerud 48296828.

HUSGRUPPER: Kveld eller dagtid.  Ledige plasser! Felleskap og hjelp til vekst.

STRIKKEKAFE: Sosial samling for deg som liker en god prat, fellesskap og håndarbeid. Annenhver onsdag ulike uker,  Kl 18.30- 21.00. Kontakt: Karin Schou: 90745491

SMAK AV RETREAT: Kveldsretreat torsdag 14 september og 12. oktober 19.00-21.30.

Dagsretreat lørdag 11 november  10.00-15.00.

Hjemme hos Svanhild Kjøndal i Tjøllingveien 704.  Kontakt: Svanhild: 47056156

 

Hovedledere i Larvik Vineyard: Odd Ivar, 41010578, og Aud-Mari Langegard, 97080072

Larvik Vineyard, Frankendalsveien 97, 3274 Larvik. Gaver til konto nr: 2480 03 5679

Gudstjenester videre klokka 11.00 hver 14. dag (i  like uker) i Frankedalsveien 97 over Coop Prix på Hovland, Larvik. Det veksler mellom “Zammen” -gudstjeneste og vanlig gudstjeneste. De andre søndagene har vi noen ganger kveldssamlinger.

Gi oss ditt telefonnummer og mail (til Odd Ivar 41010578), så vi kan varsle deg om hva som foregår på sms!

SKATTKISTA: I søndagsmøtene (utenom Zammen) er for barn fra 3 – 10 år. Bibeltekster, livet med Gud, sanger og morsomme aktiviteter. Kontakt: Aud-Mari Langegard 97080072

ZAMMEN: Gudstjeneste med lovsang og kort undervisning der både barn og voksne kan være mer delaktig. Enkelt måltid etterpå, god tid til å være sammen.

GRATIS NORSKUNDERVISNING: Our free languagecourse on Monday and Friday! Tider for norskkurset vårt: Mandag og fredag. 10.00 til 14.00. Contact / kontakt: Elin Punnerud 48296828.

SMAK AV RETREAT:  Kontakt: Svanhild: 47056156

BØNNEMØTER: Vi i Larvik Vineyard har åpent bønnemøte hos oss hver mandag fra 18.00 – 19.00. Enkle samlinger med stor betydning og lav terskel. Alle kan be! Andre menigheter har også åpne bønnemøter på ulike dager. Kontakt: Veronica Ryan 92634673

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>