Hva skjer!

Lik også vår facebookside, det er et kontaktpunkt, og er oftest mer oppdatert. Check out our page on Facebook! https://www.facebook.com/LarvikVineyard

FEBRUAR
11 februar søndag kl11. Gudstjeneste med Skattekista.
25 februar søndag kl11. ZAMMEN-gudstjeneste.

MARS
1 mars torsdag kl19-21.30. Kveldsretreat hos Svanhild BredveiKjøndal, Tjøllingveien 704.
6 mars tirsdag kl18. Storledersamling.
11 mars søndag kl11. Gudstjeneste med Skattekista.
25 mars søndag kl11. Gudstjeneste med Skattekista. Palmesøndag.
Med forbehold om endringer/tillegg. Sjekk https://www.facebook.com/LarvikVineyard

Menighetshelg: Planlegger dag eller helg i tiden 1-3 juni. Mer informasjon senere.
VineyardNordic (nordiske arrangementer): Summit10-12 mai i København. Summer Camp 15-21 juli. Mer informasjon her: www.vineyardnordic.org.
Bønnemøter: Mandager kl18-19. Kontaktperson Veronica Ryan, tlf. 92634673.
Strikkekafe: Onsdager kl18.30 i partallsuker (uke 6, 10, osv. Ikke i vinterferien uke 8). Dørene åpnes kl17. Kontaktperson Karin Schou, tlf. 90745491.
Husgrupper: Stort sett onsdager i oddetallsuker (uke 7,9, osv.). Kontaktperson Odd Ivar Langegard, tlf. 41010578.
Vårens retreater: 1 mars (se over) og dagsretreat lør. 7 april kl10-15. Kontaktperson Svanhild BredveiKjøndal, tlf. 47056156.

Programmet oppdateres på Larvik Vineyard facebook!

ÅPEN BARNEHAGE: Tirsdag, onsdag og torsdag 08.40 – 14.00, for barn og en voksen som følger. Flott for både barn og voksne. Gratis, hyggelig og meningsfullt! Kontakt: Svanhild Kjøndal: 47056156

GRATIS NORSKUNDERVISNING: Mandag og fredag. 10.00 – 14.00. Kontakt: Elin Punnerud 48296828.

HUSGRUPPER: Kveld eller dagtid.  Ledige plasser! Felleskap og hjelp til vekst.

STRIKKEKAFE: Sosial samling for deg som liker en god prat, fellesskap og håndarbeid. Annenhver onsdag ulike uker,  Kl 18.30- 21.00. Kontakt: Karin Schou: 90745491

BØNNEMØTER: Vi i Larvik Vineyard har åpent bønnemøte hos oss hver mandag fra 18.00 – 19.00. Enkle samlinger med stor betydning og lav terskel. Alle kan be! Andre menigheter har også åpne bønnemøter på ulike dager. Kontakt: Veronica Ryan 92634673

SMAK AV RETREAT: Hjemme hos Svanhild Kjøndal i Tjøllingveien 704.  Kontakt: Svanhild: 47056156

 

Hovedledere i Larvik Vineyard: Odd Ivar, 41010578, og Aud-Mari Langegard, 97080072

Larvik Vineyard, Frankendalsveien 97, 3274 Larvik. Gaver til konto nr: 2480 03 5679

Gi oss ditt telefonnummer og mail (til Odd Ivar 41010578), så vi kan varsle deg om hva som foregår på sms!

 

BØNNEMØTER: Vi i Larvik Vineyard har åpent bønnemøte hos oss hver mandag fra 18.00 – 19.00. Enkle samlinger med stor betydning og lav terskel. Alle kan be! Andre menigheter har også åpne bønnemøter på ulike dager. Kontakt: Veronica Ryan 92634673

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>