Hva skjer!

Lik også vår facebookside, det er et kontaktpunkt, og er oftest mer oppdatert. Check out our page on Facebook! https://www.facebook.com/LarvikVineyard

Bli kjent med oss!

Gudstjenester klokka 11.00 hver 14. dag (i  ulike uker) i Frankedalsveien 97 over Coop Prix på Hovland, Larvik. Det veksler mellom “Zammen” -gudstjeneste og vanlig gudstjeneste. De andre søndagene har vi noen ganger kveldssamlinger.

Programmet oppdateres på Larvik Vineyard facebook!  (6) Larvik Vineyard | Facebook

ÅPEN BARNEHAGE: Tirsdag, onsdag og torsdag 08.40 – 14.00, for barn og en voksen som følger. Flott for både barn og voksne. Gratis, hyggelig og meningsfullt! Kontakt: Svanhild Kjøndal: 47056156

HUSGRUPPER: Kveld eller dagtid.  Ledige plasser! Felleskap og hjelp til vekst. Kontakt Odd Ivar 41010578

STRIKKEKAFE: Sosial samling for deg som liker en god prat, fellesskap og håndarbeid. Annenhver onsdag ulike uker,  Kl 18.30- 21.00. Kontakt: Karin Schou: 90745491

BØNNEMØTER:Vi i Larvik Vineyard har åpent bønnemøte hos oss hver mandag fra 18.00 – 19.00. Enkle samlinger med stor betydning og lav terskel. Alle kan be! Andre menigheter har også åpne bønnemøter på ulike dager. Kontakt: Veronica Ryan 92634673

SMAK AV RETREAT: En av “våre” arrangerer dette i egen regi, “Løvtun retreat”. Hjemme hos Svanhild Kjøndal i Tjøllingveien 704.  Kontakt: Svanhild: 47056156

Hovedledere i Larvik Vineyard: Odd Ivar, 41010578, og Aud-Mari Langegard, 97080072

Larvik Vineyard, Frankendalsveien 97, 3274 Larvik. Gaver til konto nr: 2480 03 56799

Gi oss ditt telefonnummer og mail (til Odd Ivar 41010578), så vi kan varsle deg om hva som foregår på sms!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *