Hva skjer!

Lik også vår facebookside, det er et kontaktpunkt, og er oftest mer oppdatert. Check out our page on Facebook! https://www.facebook.com/LarvikVineyard

Bli kjent med oss!

Søndag 10. juni klokka 11. Gudstjeneste med «Skattkista» for barna.

Hver onsdag: Sommerprogram!

A: Sommergrill på Tollerodden v. Skotta, kl 18:

Onsdag 4. og 18. juli, og 1. aug.: Varm grill! Ta med noe å grille, og kanskje noe mat du har lyst å dele med andre. Supersosialt, og inkluderende for alle! Værforbehold.

B: Bibel og bønn:

Onsdag 11. og 25. juli kl 20 – 22: Bibel, bønn og lovsang hjemme hos noen. Ring Odd Ivar på 41010578 for å få adressen, eller sjekk Larvik Vineyard Facebook

Møter sammen med andre kirker i Larvik i høst!

Høsten starter opp hos Misjonskirken 5. aug kl 18, neste hos oss søndag 12. kl 18.00.

Søndag 26. aug. kl 11 er første vanlige gudstjeneste hos oss etter sommeren.

Gudstjenester videre klokka 11.00 hver 14. dag (i  like uker) i Frankedalsveien 97 over Coop Prix på Hovland, Larvik. Det veksler mellom “Zammen” -gudstjeneste og vanlig gudstjeneste. De andre søndagene har vi noen ganger kveldssamlinger.

Summer Camp 15-21 juli. Mer informasjon her: www.vineyardnordic.org.

HØSTPROGRAM:

Bønnemøter: Mandager kl18-19. Kontaktperson Veronica Ryan, tlf. 92634673.
Strikkekafe: Onsdager kl18.30 i partallsuker (uke 6, 10, osv. Ikke i vinterferien uke 8). Dørene åpnes kl17. Kontaktperson Karin Schou, tlf. 90745491.
Husgrupper: Stort sett onsdager i oddetallsuker (uke 7,9, osv.). Kontaktperson Odd Ivar Langegard, tlf. 41010578.
Programmet oppdateres på Larvik Vineyard facebook!

ÅPEN BARNEHAGE: Tirsdag, onsdag og torsdag 08.40 – 14.00, for barn og en voksen som følger. Flott for både barn og voksne. Gratis, hyggelig og meningsfullt! Kontakt: Svanhild Kjøndal: 47056156

GRATIS NORSKUNDERVISNING: Mandag og fredag. 10.00 – 14.00. Kontakt: Elin Punnerud 48296828.

HUSGRUPPER: Kveld eller dagtid.  Ledige plasser! Felleskap og hjelp til vekst.

STRIKKEKAFE: Sosial samling for deg som liker en god prat, fellesskap og håndarbeid. Annenhver onsdag ulike uker,  Kl 18.30- 21.00. Kontakt: Karin Schou: 90745491

BØNNEMØTER: Vi i Larvik Vineyard har åpent bønnemøte hos oss hver mandag fra 18.00 – 19.00. Enkle samlinger med stor betydning og lav terskel. Alle kan be! Andre menigheter har også åpne bønnemøter på ulike dager. Kontakt: Veronica Ryan 92634673

SMAK AV RETREAT: Hjemme hos Svanhild Kjøndal i Tjøllingveien 704.  Kontakt: Svanhild: 47056156

 

Hovedledere i Larvik Vineyard: Odd Ivar, 41010578, og Aud-Mari Langegard, 97080072

Larvik Vineyard, Frankendalsveien 97, 3274 Larvik. Gaver til konto nr: 2480 03 5679

Gi oss ditt telefonnummer og mail (til Odd Ivar 41010578), så vi kan varsle deg om hva som foregår på sms!

 

BØNNEMØTER: Vi i Larvik Vineyard har åpent bønnemøte hos oss hver mandag fra 18.00 – 19.00. Enkle samlinger med stor betydning og lav terskel. Alle kan be! Andre menigheter har også åpne bønnemøter på ulike dager. Kontakt: Veronica Ryan 92634673

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *