Grupper

Type grupper veksler noe. Husgruppene er stedet der du blir kjent med både Gud og mennesker. Vi snakker om hvordan vi lever hverdagen, om de store og de små tingene, leser Bibelen og ber sammen.

Noen sesonger kjører vi temagrupper, hobbygrupper eller kurs.

Meld deg på! Kontakt Odd Ivar 41010578 hvis du lurer på noe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *