Grupper

Alternative grupper i oktober!

I oktober 2019 tar vi fri fra husgrupper, og kjører interessegrupper isteden!! Se egen info!! Husgruppene er stedet der du blir kjent med både Gud og mennesker. Vi snakker om hvordan vi lever hverdagen, om de store og de små tingene, leser Bibelen og ber sammen.

Meld deg på! Kontakt Odd Ivar 41010578 hvis du lurer på noe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *