Gudstjeneste

Gudstjenester hos oss er klokka 11.00 hver 14. dag (i  ulike uker) i Frankedalsveien 97 over Coop Prix på Hovland, Larvik. Det veksler mellom “Zammen” -gudstjeneste og vanlig gudstjeneste. De andre søndagene har vi noen ganger kveldssamlinger. Sjekk vår Facebook-side for oppdatert program. (6) Larvik Vineyard | Facebook

ZAMMEN er en gudstjeneste med lovsang og kort undervisning der både barn og voksne kan være mer delaktig. Vi har ofte stasjoner med mulighet for forbønn eller ettertanke rundt et tema, tilpasset alle aldre. Enkelt måltid etterpå, god tid til å være sammen.

GUDSTJENESTENE våre er enkle og uformelle. Vi begynner med lovsang, så har vi pause med noe og spise på og mulighet for å prate, så kommer formidling (“preken”), eventuelt natverd, og til slutt mulighet for personlig forbønn dersom noen ønsker det.

SKATTKISTA: I våre vanlige gudstjenester har vi eget opplegg for barn fra 3 – 10 år. Bibeltekster, livet med Gud, sanger og morsomme aktiviteter. Kontakt: Aud-Mari Langegard 97080072

Mer om dette og andre samlinger (for eksempel strikkekafeen og husgrupper) finner du i denne lenken: Klikk her for å se tid og sted for de neste møtepunktene:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *